Angela Merkel 39/100

Een grijze muis uit Oost Duitsland, die vaak bloost als ze het woord neemt. Veel mensen hebben haar zwaar onderschat in de eerste tijd van haar politieke carrière. Ze was een soort antiheld. Ik ben het zeker niet in alles eens met haar en ik was niet van plan om politici te portretteren. Politiek corrumpeert, macht maakt mensen vaak eendimensionaal. Liefst hou ik me ver van politiek, al voel ik me daar soms ook schuldig over. Maar in de tijd dat ik me er wel in verdiepte, werd ik zo boos, dat ik bommen wilde gaan leggen. Dus beter maar van niet.

Toch werd ik nieuwsgierig toen iemand Angela opperde. Beroemde uitspraak is natuurlijk “wir schaffen das” toen ze in 2015 besloot om een grote groep vluchtelingen toe te laten. Helaas is ze later een andere koers gaan varen, maar het was een moedige daad in een Europa dat vluchtelingen als het grote kwaad afschildert. Hoe meer ik over haar lees en kijk, hoe meer ik haar waardeer. Fouten durven toegeven, zelfrespect en een groot analytisch vermogen

The question is not whether we are able to change but whether we are changing fast enough.

Angela Merkel