Portretten van vrouwen en voorouders

Clara Zetkin en Rosa Luxemburg 63/100

Clara Zetkin (1857-1933) was een socialist en activist voor vrouwenrechten. Ze vocht voor algemeen vrouwenkiesrecht, niet alleen voor de hogere klassen, zoals de ‘burgerlijke feministen’ uit die tijd. Ze organiseerde in 1911 voor het eerst internationale vrouwendag. Officieel mocht ze niet optreden op partij bijeenkomsten omdat ze een vrouw was, maar dit omzeilde ze door vanuit het publiek een vraag te stellen en dan een uur het woord te nemen.

Rosa Luxemburg (1871-1919) was een filosoof en een marxistische politica. Vanuit de gevangenis schreef ze prachtige brieven. Ze laat een bijzonder krachtige persoonlijkheid zien. Zelfs vanuit gevangenschap is ze vaak anderen aan het overtuigen dat er hoop is, dat het goed zal komen. Ze schrijft over de dieren en bloemen die ze door de tralies ziet, over mooie herinneringen en ze veegt mensen die klagen fel de mantel uit.

Clara Zetkin en Rosa Luxemburg raakten bevriend rond 1898. Wat zou ik graag even naast deze twee vrouwen willen lopen. Ze waren heel verschillend, maar ze vonden elkaar op politiek gebied, vooral in het pacifisme en het verzet tegen de Eerste Wereldoorlog. Rosa Luxemburg werd om die reden gevangen gezet en uiteindelijk in 1919 vermoord.

Dat is het leven en dat is hoe je het moet nemen, moedig, recht door zee en glimlachend – ondanks alles.

Rosa Luxemburg

Kijk hier voor een overzicht van alle portretten.