Portretten van vrouwen en voorouders

Ruth Bader Ginsburg 21/100

The Norotious RGB, dat is de bijnaam van Ruth Bader Ginsburg (1933-2020). Ze had de status van een rockster en ze was één van de negen rechters van het hooggerechtshof van de Verenigde Staten. Ze heeft haar leven lang gestreden voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Heel slim zocht ze zaken uit die juist om de rechten van mannen draaiden, zoals een man die getrouwd was met een vrouwelijke luchtmachtofficier. Hij klaagde dat hij geen aanspraak kon maken op voorzieningen die officiersvrouwen wel kregen. Uiteindelijk gaf het Hof haar gelijk dat mannen en vrouwen gelijke behandeling verdienden.

Ondanks alles had ze vertrouwen in de toekomst.

I am optimistic in the long run. A great man once said the true symbol of the United States is not the bald eagle, it’s the pendulum, and when the pendulum swings too far in one direction, it will go back.

Ruth Bader Ginsburg

Hier kun je Ruth Bader Ginsburg zien terwijl ze spreekt in haar rol als rechter in het Hooggerechtshof van Amerika.


Kijk hier voor een overzicht van alle portretten.