Portretten van vrouwen en voorouders

Truus Wijsmuller 62/100

Truus Wijsmuller (1896-1978) heeft in de jaren voorafgaand aan en tijdens de tweede wereldoorlog meer dan 10.000 kinderen uit handen van de Duitsers gered. Truus was een vrouw die nergens bang voor leek te zijn: ze smokkelde kinderen met de auto, onder haar rokken, ze onderhandelde met SS topman Eichmann en kocht treinpersoneel om met cadeautjes. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is ze wel drie keer opgepakt. Veel Duitsers kenden haar als “die Verrückte Frau Wijsmuller”.

Voor hun documentaire Truus’ Children, zochten Pamela Sturhoofd en Jessica van Tijn veertien kinderen op die door Truus gered waren en haalde met hen herinneringen op aan ‘Tante Truus’. Truus zelf was vooral verdrietig dat ze niet meer mensen heeft kunnen redden.

Na de oorlog is Wijsmuller zich blijven inzetten voor kinderen; ze spoorde voor de UNRRA (voorloper van de VN) ontheemde kinderen in Duitsland op, ze zette zich als directeur van het Beatrixoord in voor kinderen in Suriname en later ook voor transgenders. Ze was haar tijd ver vooruit.

Had ik maar meer hulp gehad, dan had ik meer mensen kunnen redden.

Truus Wijsmuller

Kijk hier voor een overzicht van alle portretten.